• Αποτέλεσμα εικόνας για instagram logo

     
     

Blog

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

 

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε. -  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Ξεκίνησε το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER της Αναπτυξιακής Τριχωνίδας, που αφορά σε επενδύσεις στους παρακάτω τομείς δράσεις :

  • Μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων γεωργικής παραγωγής (τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελιάς, μεταποιητήρια σαλιγκαριών, ξηραντήρια δημητριακών και ανθέων, μεταποίηση μελιού και προϊόντων με βάση το μέλι, τυποποιητήρια αυγών κλπ)

7η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΕ ΟΤΑ

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Ξεκίνησε το νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, που αφορά σε επενδύσεις στους παρακάτω τομείς δράσεις :

  • Μεταποίηση – τυποποίηση προϊόντων γεωργικής παραγωγής (τυροκομεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία, τυποποιητήρια ελιάς, μεταποιητήρια σαλιγκαριών, ξηραντήρια δημητριακών και ανθέων, μεταποίηση μελιού και προϊόντων με βάση το μέλι, τυποποιητήρια αυγών κλπ)